خانه / 2016 / سپتامبر

بایگانی ماهانه: سپتامبر 2016

بررسی تحلیلی محتوای افزاینده اطلاعاتی ارزش افزوده اقتصادی و ارزش افزوده نقدی در مقابل سود حسابداری و وجوه نقد حاصل از عملیات : طراحی مدل پیش بینی بازده سهام(بر مبنای ارزش افزوده اقتصادی ، ارزش افزوده نقدی، سود حسابداری و وجوه نقد حاصل از عملیات)

ادامه نوشته »

تیوریهای مالی، رابطه مثبت بین ریسک و بازده را نشان داده‌اند . تیوری قیمت گذاری داراییهای سرمایه‌ای (Capital Asset Pricing Model) نشان داده که رابطه مثبت و خطی بین ریسک سیستماتیک و نرخ بازده سرمایه گذاری وجود دارد.این تیوری قبلث در کشورهای مختلف مورد ازمایش قرار گرفته و صحت ان تایید شده است .در ایران این تیوری برای اولین بار در این تحقیق مورد ازمایش قرار گرفت و نتایج نشان داد که در مورد سهام پذیرفته شده در بورس تهران نیز رابطه مثبت بین ریسک و بازده وجود داشته است .بررسی ریسک سهام پذیرفته شده در بورس تهران و ارتباط ان با بازده

ادامه نوشته »

رابطه بی قاعدگی فعالیت های تامین مالی بیرونی و بی قاعدگی اقلام تعهدی با بازده سهام شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران با تاکید بر اقلام تعهدی سرمایه در گردش و اقلام تعهدی بلندمدت.

ادامه نوشته »

پهنه بندی ترازهای صوتی محدوده تحت تاثیر فرودگاه ها در راستای تدوین استراتژی های مدیریت زیست محیطی با بهره مندی تلفیقی از مدل دسترسی- فاصله، منطق فازی و نرم افزارMATLAB (مطالعه موردی: فرودگاه شهید صدوقی یزد)

ادامه نوشته »

بررسی میزان پایداری سورفکتانت غیریونی میریستیل دی‌متیل‌امین‌اکساید در محیط اکسنده قوی حاوی 5 درصد وزنی سدیم هیپوکلریت، از طریق اندازه‌گیری سرعت تجزیه ان با استفاده از کروماتوگرافی مایع با عملکرد بالا و تیتراسیون دو فازی

ادامه نوشته »