خانه / انجام پروژه پایان نامه کارشناسی ارشد دکتری متلب matlab مطلب (صفحه 20)

انجام پروژه پایان نامه کارشناسی ارشد دکتری متلب matlab مطلب

انجام پروژه پایان نامه ارشد دکتری متلب matlab مطلب

به کارگیری شبکه‌های عصبی مصنوعی و روش تبدیل موجک پیوسته برای تجزیه هم‌زمان مخلوط‌های چندتایی و ارایه راهبردهایی جدید برای حذف اثرات ماتریس نمونه، کاهش ابعاد داده‌ها و پردازش اولیه داده‌ها در مخلوط‌های پیچیده

ادامه نوشته »

بررسی مقایسه ای بین مدل ترکیبی الگوریتم ژنتیک- شبکه عصبی مصنوعی (ANN-GA) و مدل تابع تفکیکی درجه دوی تعدیل شده (SQDF) برای شناسایی دستکاری قیمت سهام . در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

ادامه نوشته »